Gmina: Kamionka Wielka

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW

1. Niebieski worek z napisem papier: gazety i czasopisma, prospekty i katalogi, zeszyty i książki w miękkich okładkach, papier szkolny, biurowy.

2. Żółty worek z napisem tworzywa sztuczne: opakowania metalowe, wielomateriałowe: puste, odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po żywności, plastikowe zakrętki, folia i plastikowe torebki, metalowe puszki po napojach, konserwach, kapsle, opakowania wielomateriałowe(kartony po mleku, sokach itp.).

3. Zielony worek z napisem szkło: butelki i szklane opakowania po napojach i żywności, butelki po napojach alkoholowych, słoiki(bez nakrętek,zacisków, gumowych uszczelek), inne opakowania szklane, szklane opakowania po kosmetykach.

4. Brązowy worek z napisem bioodpady: czyli odpady które podlegają naturalnym procesom rozkładu np.resztki żywności, obierki z owoców i warzyw,skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie.

5. Czarny worek z napisem odpady niesegregowane: - odpady zmieszane nie ujęte w segregacji.

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Konsorcjum Firm: NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14
33-300 Nowy Sącz
oraz „SURPAP” s. c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi – Członek Konsorcjum
ul. Wyspiańskiego 13
33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Kamionka Wielka

Kamionka Wielka 5
33-334 Kamionka Wielka
www.kamionkawielka.pl
tel.: (0-18) 445-60-17, 445-60-18, 445-60-96
fax (0-18) 445-60-13 wew. 44
e-mail: gmina@kamionka.iap.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek od 7:30 do 15:30

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
BGŻ Nowy Sącz 65203000451110000002078130 lub w Kasie Urzędu.