Gmina: Grybów (miasto)

Miejscowości

Przystanki

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worki niebieskie z napisem PAPIER przeznaczone na odpady z papieru i tektury

2. Worki żółte z napisem PLASTIK, METAL przeznaczone na odpady z tworzyw sztucznych, odpady wielomateriałowe i metale

3. Worki zielone z napisem SZKŁO przeznaczone na odpady szklane białe i kolorowe

4. Worki brązowe z napisem BIOODPADY przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji.

5. Do pojemnika należy wrzucać wszystkie odpady, pozostałe po segregacji m.in.: popiół,żużel,jednorazowe naczynia,papier i tektura pokryte folią metalową lub tworzyw sztucznych

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Grybowie
ul. Ogrodowa 4
33-330 Grybów

Urząd Urząd Miejski w Grybowie
ul. Rynek 12
33-330 Grybów
www.grybow.pl
tel.: 18 445 01 40
fax: 18 445 02 02
e-mail: umgrybow@pro.onet.pl