Gmina: Grybów (gmina)

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Do pojemnika lub worka NIEBIESKIEGO z napisem „PAPIER” dajemy: gazety i czasopisma, prospekty, zeszyty, książki w miękkich okładkach, torby i opakowania papierowe.

2. Do pojemnika lub worka ŻÓŁTEGO z napisem „PLASTIK, METAL” dajemy: plastikowe butelki po napojach (zgniecione) i zakrętki, plastikowe torebki, puszki po konserwach, kapsle, puszki po napojach.

3. Do pojemnika lub worka ZIELONEGO z napisem „SZKŁO” dajemy: słoiki szklane, butelki szklane, szklane opakowania.

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Usługi Transportowe i Komunalne, Marek Szpila
Wilczyska 64
338-350 Bobowa

Urząd Gminy Grybów
ul. Jakubowskiego 33
33-330 Grybów
www.gminagrybow.pl
tel.: 18 445 02 04
fax: 18 445 04 02
e-mail: ug.grybow@pro.onet.pl
Godziny pracy: poniedziałek - piątek w godz 7.15 - 15.15

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
54 8797 0003 0000 0000 0101 0001 lub w Kasie Urzędu.