Gmina: Gródek n/Dunajcem

Jak prawidłowo segregować odpady

Kody kreskowe i dowody przelewów można również dodatkowo pobierać w Urzędzie Gminy w Gródku nad Dunajcem w pok. nr 10

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera SURPAP s.c. Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi.
ul Wyspiańskiego 3
33-330 Nowy Sącz

Urząd Gminy Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajcem
www.gminagrodek.pl/
tel/fax: (o-18) 440 10 35
e-mail: gmina@grodek.sacz.pl
Godziny pracy : Poniedziałek - godz. 7:15 do 16:00, Wtorek-Piątek - godz. 7:15 do 15:15

Płatności za odbiór odpadów koemunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
63 8811 0006 0010 0100 1720 0001 (Bank Spółdzielczy Nowy Sącz Oddział Gródek nad Dunajcem)
lub w kasie Urzędu gminy Gródek nad Dunajcem.
Terminy płatności:
I kwartał do 15 marca
II kwartał do 15 maja
III kwartał do 15 września
IV kwartał do 15 listopada