Gmina: Łabowa

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. Worek żółty: plastik, metal, odpady wielomateriałowe

2. Worek zielony; szkło

3. Worek niebieski: papier tektura

4. Worek brązowy; odpady biodegradowalne

5. Pojemnik: Zmieszane odpady komunalne

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Konsorcjum Firm: NOVA Sp. z o.o.
ul. Śniadeckich 14
33-300 Nowy Sącz

Urząd Gminy Łabowa
Łabowa 38, 33-336 Łabowa 38
www.labowa.pl
tel.: 18 471 12 27
fax: 18 471 12 66
e-mail: gmina@labowa.pl
Godziny pracy: Pn: 8:00 - 16:00, Wt-Pt: 7:30 -15:30

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
33 8811 0006 0032 0310 0101 0203 lub w kasie Urzędu.
Terminy płatności:
I kwartał do 15 marca 2015
II kwartał do 15 maja 2015
III kwartał do 15 września 2015
IV kwartał do 15 listopada 2015