Gmina: Łącko

Jak prawidłowo segregować odpady

SEGREGOWANIE ODPADÓW:

1. PLASTIK – worek żółty: Należy wrzucać: puste butelki plastikowe po różnych napojach (np. typu PET, PE), puste butelki plastikowe po kosmetykach i środkach czystości, tzw. chemię gospodarczą,(np. opakowania po szamponach, płynach, itp.), odpady wielomateriałowe (np. kartony po sokach i produktach mlecznych),czystą folię i torebki z tworzyw sztucznych, plastikowe skrzynki, doniczki, wiadra

2. PAPIER – worek niebieski Należy wrzucać: gazety,czasopisma, prospekty, katalogi i ulotki, książki i zeszyty, worki papierowe, opakowania papierowe, tekturę i kartony,ścinki drukarskie

3. SZKŁO- worek zielony Należy wrzucać: opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego bez nakrętek (np. słoiki, butelki po napojach, itp.) stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami

4. METAL – worek czerwony Należy wrzucać: opakowania z aluminium (puszki po piwie, itp.), drobny złom żelazny metali kolorowych, kapsle, zatyczki i zakrętki

5. BIODEGRADOWALNE – worek brązowy są to pozostałości żywności, liście, chwasty, trawa (tylko w cienkich warstwach im powiędnięta), słoma, rozdrobnione pędy i gałęzie roślin, wióry i odpady z drewna oraz papier niekolorowy. Wrzucamy je do specjalnych worków przeznaczonych dla tego rodzaju odpadów.

Dane gminy, firmy odbierającej odpady

Odpady odbiera: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łacku
33-390 Łącko 755
tel: 18 444 55 58
www.zgk.lacko.pl

Urząd Gminy Łącko
Łącko 445
33-390 Łącko
www.lacko.pl
tel.: 18 414 07 10
fax: 18 414 07 40
e-mail: gmina@lacko.pl
Godziny pracy: pon: 8:00 - 16:00, wt-pt 7:30 - 15:30

Płatności za odbiór odpadów komunalnych należy dokonywać przelewem na konto:
52 8817 0000 2001 0020 8334 0021 lub w Kasie Urzędu.
Termin płatności:
I rata (styczeń-luty) 10 marca 2015 r.
II rata(marzec-kwiecień) 10 maja 2015 r.
III rata (maj-czerwiec) 10 lipca 2015 r.
IV rata (lipiec-sierpień) 10 września 2015 r.
V rata (wrzesień-październik) 10 listopada 2015 r.
VI rata (listopad-grudzień) 27 grudnia 2015 r.